NOVOSTI

 

 

ABECEDA OSJEĆAJA - brošura

18.01. 2018.


"Razvoj pojedinca i društva u 21. stoljeću nemoguć je bez posjedovanja potrebitih vještina važnih za pismenost. Poznato je postojanje šest vrsta pismenosti: jezična , računalna, medijska, kulturalna i informacijska pismenost te obrazovanje na daljinu (e-učenje). Sve su one važne u životu suvremenog čovjeka. No, čini se da je današnji svijet zaboravio na, jednu iznimno važnu i nadasve potrebnu, emocionalnu pismenost. Naša je obveza ostaviti u nasljeđe mlađim generacijama i tu vrstu pismenosti, kako bi se bolje razumjeli, primjerenije komunicirali mogli bez straha prihvaćati nepoznato i različito. Emocionalna pismenost je sposobnost neke osobe prepoznati svoja i tuđa emocionalna stanja. Podsjećam, i ovom prilikom, riječ emocija (osjećaj) nastala je od latinske riječi e-movere, što znači ono što pokreće!" - Željko Ključević, dr. med., spec. psihijatar, glavni urednik

U izradi sudjelovala i tajnica HUDEDAP-a Mirela Grbić, prof. defektolog, stručni suradnik

> Preuzmi brošuru


Hrvatski dječji psihijatri na 17. međunarodnom kongresu ESCAP-a (Europskog udruženja dječje i adolescentne psihijatrije)

 9.-11. 07. 2017


Od 9. do 11. srpnja 2017. godine u Genevi je održan 17. međunarodni kongres ESCAP-a ( Europskog udruženja dječje i adolescentne psihijatrije) na kojemu su osim država članica EU i šire, sudjelovali i brojni stručnjaci iz Japana, Oceanije, Australije, Amerike, Južne Afrike i sl.
Ispred Hrvatske udruge za dječju, dojenačku i adolescentu psihijatriju (članica ESCAP-a) u radu skupštine ESCAPa i na kongresu sudjelovala je predsjednica doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, ujedno i druga dopredsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata pri HLZ-u, i ravnateljica PB za djecu i mladež u Kukuljevićevoj. Na kongresu je sudjelovala i doc.dr.sc. Katarina Dodig-Ćurković, predsjednica HDZMZDA i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek, predsjednica Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju Ministarstva zdravstva RH.
Doc.dr.sc. Boričević Maršanić je održala nekoliko usmenih izlaganja pred brojnim auditorijem (oko 1200 prijavljenih učesnika) na temu hiperaktivnosti, problema djece tijekom izbjegličkog vala u RH 2015-2016 godine, iskustvom rada s djecom branitelja s PTSP, pojmom otpornosti kod mladih, problemima tranzicije u sklopu EU projekta Milestone u kojemu aktivno sudjeluju obje ustanove.
Osim ravnateljice na kongresu su aktivno sudjelovali i drugi djelatnici PB za djecu i mladež, dr Zoran Juretić, dr Nela Ercegović, dr Ljubica Paradžik i glavna sestra Irena Đuretić, mag.med.techn.
Obje predsjednice Društava su tijekom kongresa sudjelovale na važnim sastancima vezano uz planiranje plenarnih predavanja pozvanih predavača na 2. hrvatskom kongresu o mentalnom zdravlju mladih koji će se održati 2018. godine.


 

 

 

Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju na simpoziju „Upoznaj me“ u organizaciji udruga Medicinskog fakulteta u Osijeku Sekcije za neuroznanost i CROMSIC-a

11.-13. 05. 2017


U organizaciji dviju studentskih udruga Medicinskog fakulteta u Osijeku Sekcije za neuroznanost i CROMSIC-a od 11. do 13. svibnja 2017. godine je organiziran simpozij pod nazivom „Upoznaj me“ s ciljem senzibiliziranja i edukacije stručne i šire javnost o uključivanju djece sa mentalnim poteškoćama u svakodnevni život u zajednici (školovanje, socijalne aktivnosti i sl.).
Na simpoziju su kao pozvani predavači sudjelovali i HUDEDAP-a, predsjednica udruge doc.dr.sc. prim, Vlatka Boričević Maršanić, dr.med. s izlaganjem pod nazivom „Djeca sa mentalnim poteškoćama u zajednici-činimo li dovoljno?“ te doc.dr.sc. Katarina Dodig-Ćurković, dr.med. s predavanjem „Burnout dječjih psihijatara u RH, tko je odgovoran?“. Radionicu pod nazivom „Prekinuta mladost“ vodio je dr Domagoj Benić.
Iznimna posjećenost i zainteresiranost studenata pokazala je da itekako u budućnosti i dalje treba raditi na destigmatizaciji i što ranijoj senzibilizaciji budućih stručnjaka u radu s mladima s teškoćama mentalnog zdravlja s ciljem što bolje integracije u društvo i suradnje svih sektora.