Null

Null   Null

PROGRAM

PRELIMINARNI PROGRAM KONGRESA

PETAK - 18.05.2018.

9:00 - 10:00

Registracija sudionika

Vrijeme

V E L I K A   D V O R A N A

10:00 – 10:30

Otvaranje kongresa: Pozdravni govori

Plenarna predavanja

10:30 – 11:15

Füsun Çetin Çuhadaroğlu: How to develop CAMH policy program?

11:15 – 12:00

Dimitris C. Anagnostopoulos: "Meeting the mental health needs of the refugee children: The necessity of the collaborative work - a European perspective"

12:00 - 12:30

Stanka za kavu

Vrijeme

V E L I K A  D V O R A N A

 M A L A  D V O R A N A

 

Tema: Strategije zaštite mentalnog zdravlja djece
Moderatori:
Domagoj Štimac, Vlatka Boričević Maršanić

Tema: Mentalno zdravlje djece
Moderatori:
Mirjana Bjedov, Ljiljana Gulić

12:30 – 14:00

Ivana Pavić Šimetin:
Pokazatelji mentalnog zdravlja djece i mladih Hrvatske u međunarodnom kontekstu
Marina Ajduković, Rajhvajn Bulat L, Sušac N, Rezo I.
Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji
Miranda Novak:
Razvoj interdisciplinarne politike za mentalno zdravlje

Vlasta Grgec-Petroci, Marčetić Kapetanović M:
Roditeljstvo i razvoj djece u obiteljima nastalim posvojenjem
Andreja Borovečki, Sabljić L, Alegić Karin A:
Žrtveni jarac ili jednorog - uloga djeteta u narušenoj obiteljskoj dinamici
Iris Jerončić Tomić, Tomić N, Šunj M, Rota-Čeprnja A, Unić I, Kozina S:
Poremećaj privrženosti – prilike prevencije i intervencije

14:00—15:00

Stanka za ručak

15:00 – 16:30

Okrugli stol:
Moderator: Gordana Buljan Flander, Mia Roje

Tema: Prevencija poremećaja mentalnog zdravlja djece i mladih
Moderatori: Iva Zečević, Jelena Balabanić Mavrović

Gordana Buljan Flander, Lana Peto Kujundžić, Dragan Josipović, Marjeta Knez Turčinović, Mara Budimir, Ljiljana Samardžić:
Intersektorska suradnja u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih – postupci i procedure

Ljiljana Muslić, Markelić M, Jovičić Burić D, Musić Milanović S:
Unaprjeđenje zdravstvene pismenosti odgojno obrazovnih djelatnika u području mentalnog zdravlja djece i mladih: Nacionalni projekt "ŽIVJETI ZDRAVO"
Ljiljana Muslić, Markelić M, Vulić Prtorić A, Jovičić Burić D:
Prepoznavanje simptoma depresije kod djece i mladih: rezultati preliminarnog istraživanja zdravstvene pismenosti u području mentalnog zdravlja kod odgojno-obrazovnih djelatnika
Jelena Balabanić Mavrović, Vrbat I:
Prevencija poremećaja hranjenja
Linda Rajhvajn Bulat, Ajduković M, Sušac N, Rezo I:
Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji

16:30-17:00

Stanka za kavu

Tema: Multisektorski pristup zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih
Moderatori: Ljubica Paradžik, Vlatka Boričević Maršanić

Okrugli stol:

17:00 – 19:00

Nada Anić
Mogućnosti primjene kognitivno-bihevioralne terapije u liječenju mentalnih poremećaja djece i adolescenata
Danijela Štimac Grbić, Ištvanović A, Štajduhar D, Pavić Šimetin I:
Potreba uvođenja programa ranog otkrivanja mentalnih poremećaja
Maja Silobrčić Radić, Brkić Biloš I:
Javnozdravstveno značenje samoubojstava djece i mladih u Republici Hrvatskoj
Dragica Katalinić:
Mladi – Registar liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
Zrinka Ćavar, Romac D, Gracin B, Kušan Jukić M, Borovečki A, Orban M:
Multidisciplinarni, multimodalni i multisektorski pristup zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih


Nataša Jokić-Begić, Ristić-Dedić Z , Kozina M , Pejić I, Profaca B:
Utjecaj obrazovnog sustava na mentalno zdravlje djece i mladih u RH

 


SUBOTA - 19.05.2018.

8:00 - 9:00

Registracija sudionika

 

Vrijeme

V E L I K A  D V O R A N A

 M A L A  D V O R A N A

 

Tema: Klinički aspekti poremećaja mentalnog zdravalja djece i adolescenata
Moderatori: Davorka Šarić, Vlatka Boričević Maršanić

Tema: Roditeljstvo, prava djece i uloga lokalne zajednice u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih
Moderatori:
Ljiljana Karapetrić Bolfan, Josipa Jukić

09:00 – 11:00

Andrijana Kovačić:
Oralne preventivne mjere i postupci kod djece s poremećajima iz autističnog spektra
Norbert Skokauskas:
Advancing child and adolescent mental health
Marija Raleva:
Clinical aspects of the ASD and comorbid states in children and adolescents
Milica Pejović Milovančević:
What has been change in twenty years – inpatient treatment for children and adolescents with mental health problems?

Hojka Gregorič Kumperščak:
Organization of child and adolescent mental health services and child and adolescent psychiatry training in Slovenia and European recommendations

Janja Mitrović, Štampalija S:
Prava djece s poremećajima mentalnog zdravlja
Ivona Salaj:
Stigmatizacija djece s teškoćama u razvoju kao okidač za izloženost vršnjačkom nasilju
Dina Koren, Jurač S:
Kvalitativna analiza uspješnosti grupnog tretmana i roditeljskog prihvaćanja promjena
Ines Puhar, Mikulčić T, Mitrović H:
Uloga zajednice u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih

11:00—11:30

Stanka za kavu

11:30 – 13:30

Tema: Psihopatologija djece i mladih
Moderatori: Domagoj Štimac, Ivica Šain

Tema: Razvojni poremećaji i rane intervencije
Moderatori: Renata Ćorić Špoljar, Nenad Jakušić

Vlasta Rudan:
Adolescencija u funkciji kulturne veze među generacijama

Dubravka Kocijan Hercigonja:
Prepoznajemo li disocijativna stanja kod djece?
Marija Burgić-Radmanović:
Promjena učestalosti dijagnostičkih katerogija u razvojnoj psihijatriji – iskustva Odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju UKC Banja Luka
Ivica Šain:
Vikend bolnica za djecu i adolescente - model suradnje OB Pula i Istarske županije
Domagoj Štimac, Selak Bagarić E, Juričić V, Ćorić Špoljar R:
Specifičnosti dnevnobolničkog programa u polikliničkim uvjetima

Ankica Baković:
Primjena neurofeedback metode u tretmanu autizma
Nataša Vlah, Skočić Mihić S, Sekušak-Galešev S:
Doprinos obilježja razrednika i učenika na procjenu simptoma povezanih s ADHD sindromom
Sanja Tatalović Vorkapić, Skočić Mihić S, Josipović M:
Ličnost i kompetencije odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju kao prediktori njihovog profesionalnog sagorijevanja
Petar Smontara:
Školski preventivni programi u zaštiti mentalnog zdravlja adolescenata
Jugoslav Gojković:
Iskustva u radu mini dnevne bolnice za adolescente u Slavonskom Brodu

13:30-14:30

Stanka za ručak

Tema: Školovanje djece s poremećajima mentalnog zdravlja
Moderatori:
Marijeta Knez Turčinović, Ljiljana Tirić-Čihoratić

Tema: Zlostavljanje i zanemarivanje djece i mladih
Moderatori: Renata Ćorić Špoljar, Nenad Jakušić

14:30 – 16:30

Marija Posavec:
Školovanje djece s teškoćama – izazovi razumne prilagodbe
Ljiljana Tirić-Čihoratić:
Postupak određivanja primjerenog oblika školovanja djece s teškoćama u razvoju
Asja Palinic Cvitanović:
Školska liječnica u izazovima promocije mentalnog zdravlja učenika
Sanja Skočić Mihić, Bogdanović N, Bošković S:
Profesionalno sagorijevanje učitelja u inkluziji

Mišela Žehaček Živković, Pavić Šimetin I, Mayer D, Belavić A:
Zlostavljanje objavljivanjem fotografija na internetu
Anja Belavic, Zehacek Zivkovic M.1 , Pavic Simetin I.1 , Mayer D:
Cyberbullying through various forms of instant messaging – outcomes of traditional bullying and peer support on victims of cyberbullying
Ruth Švarc, Radovančević Lj, Lecher-Švarc V:
Vršnjačko zlosilje – analiza uzroka i uvjeta nastanka
Natko Gereš, Orpinas P, Mujkić A:
Oružje i srednjoškolci Grada Zagreba
Nenad Jakušić, Rešić A, Klobučar A:
Obilježja namjernog trovanja lijekovima kod maloljetničke populacije

16:30-17:00

Stanka za kavu

Tema: Mentalno zdravlje adolescenata
Moderatori: Zrinka Ćavar, Ana Ištvanović

Tema: Trauma u djetinjstvu – klinički rad i međuresorna suradnja

17:00 – 18:30

Zrinka Ćavar:
Moderna vremena nova pitanja - pametni telefoni i zdravlje mladih
Jelena Jović, Ignjatović-Ristić D, Trajković G, Ćorac A:
Facebook use among adolescents in Serbia – epidemiological study
Ana Ištvanović, Katalinić D, Štimac Grbić D, Štajduhar D, Pavić Šimetin I.:
Karakteristike maloljetnika u registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga – promjene kroz godine
Maja Laklija, Milić Babić M:
Uloga savjetovanja kao metode podrške za studentsku populaciju

Marija Crnković, Ćorić Špoljar R, Škrlec N, Knez Turčinović M , Kralj D:
Na kavi s kliničarima

18:30– 19:00

Svečano zatvaranje kongresaPREDKONGRESNE RADIONICE:

Mjesto održavanja:
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Ulica I. Kukuljevića 11, Zagreb
Datum održavanja: 17.05.2018.

Termin

Naziv radionice

Voditelj/ice

Cijena *

9 do 17 sati

Samoozljeđivanje adolescenata - praktične smjernice za procjenu i terapijski rad

Dr.sc. Jasminka Marković, spec.dječje i adolescentne psihiajtrije, obiteljski terapeut, i dr.sc. Jelena Srdanović Maraš, spec. medicinske psihologije, obiteljski terapeut
Odjel za dječju i adolescentnu psihijatrija, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

700,00 kn

 9 do 13 sati

Mindfulness za djecu i adolescente

doc.dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, subspec. dječje i adolescentne psihoterapije, Ana Kordić, prof.psiholog, mr.sc.Iva Zečević, prof. psiholog, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

350,00 kn

14 do 18 sati

Joga u radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju

Armin Hadžić, prof. dipl. Psiholog, Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, Petrinja

350,00 kn

14 do 18 sati

Realitetna terapija u službi mentalnog zdravlja djece - tko upravlja našom srećom

Asja Palinić Cvitanovć, dr.med., spec. školske medicine Voditeljica Službe za školsku medicinu
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Irena Krajcar Kokalj, psihologinja,
CZZZ Pazin- Podružnica Obiteljski centar Pula

350,00 kn

* 20% popusta na navedenu cijenu uz plaćanje kotizacije za kongres

TEME KONGRESA:

 • Anksiozni poremećaji u djece i mladih
 • Djeca roditelja s poremećajima mentalnog zdravlja
 • Forenzička dječje i adolescentna psihijatrija i zaštita djece i mladih
 • Genetika i epigenetika
 • Hitna stanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji
 • Mediji i internet i mentalno zdravlje djece
 • Mentalno zdravlje dojenčadi i male djece
 • Neurorazvojni poremećaji (autizam, hiperkinetski poremećaj, intelektualne teškoće, teškoće učenja)
 • Otpornost
 • Obrazovanje djece s poremećajima mentalnog zdravlja
 • Organizacija službi za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih
 • Pedijatrijska psihofarmakoterapija
 • Poremećaji hranjenja u djece i mladih
 • Poremećaji ličnosti u adolescenciji
 • Poremećaji ponašanja u djece i mladih
 • Poremećaji privrženosti i mentalno zdravlje djece i mladih
 • Poremećaji raspoloženja u djece i mladih
 • Psihosomatika, disocijativni i konverzivni poremećaji
 • Prava djece s poremećajima mentalnog zdravlja
 • Promocija i prevencija mentalnog zdravlja djece i mladih
 • Psihoterapija djece i mladih
 • Psihotični poremećaji u djece i mladih
 • Psihotraumatologija (nasilje, migracije, katastrofe)
 • Rana detekcija i intervencije
 • Razvojna psihopatologija
 • Roditeljstvo i obitelj
 • Samoozljeđivanje i suicidalnost u djece i mladih
 • Socijalna zaštita djece i mladih s poremećajima mentalnog zdravlja
 • Suradna (liason) dječja i adolescentna psihijatrija
 • Stigma
 • Strategija zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih
 • Tranzicija iz dječje i adolescentne psihijatrije u psihijatriju odraslih
 • Zanemarivanje i zlostavljanje djece
 • Zlouporava i ovisnost o psihoaktivnim tvarima