Null

Null   Null

PREDKONGRESNE RADIONICE

Mjesto održavanja: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Ulica I. Kukuljevića 11, Zagreb
Datum održavanja: 17.05.2018.
Raspored radionica:

Termin

Naziv radionice

Voditelj/ice

Cijena *

9 do 17 sati

Samoozljeđivanje adolescenata - praktične smjernice za procjenu i terapijski rad

Dr.sc. Jasminka Marković, spec.dječje i adolescentne psihiajtrije, obiteljski terapeut, i dr.sc. Jelena Srdanović Maraš, spec. medicinske psihologije, obiteljski terapeut
Odjel za dječju i adolescentnu psihijatrija, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

700,00 kn

 9 do 13 sati

Mindfulness za djecu i adolescente

doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, subspec. dječje i adolescentne psihoterapije, Ana Kordić, prof.psiholog, mr.sc.Iva Zečević, prof. psiholog, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

350,00 kn

14 do 18 sati

Joga u radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju

Armin Hadžić, prof. dipl. psiholog,
Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, Petrinja

350,00 kn

14 do 18 sati

Realitetna terapija u službi mentalnog zdravlja djece - tko upravlja našom srećom

Asja Palinić Cvitanovć, dr.med., spec. školske medicine, Voditeljica Službe za školsku medicinu
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Irena Krajcar Kokalj, psihologinja,
CZZZ Pazin- Podružnica Obiteljski centar Pula

350,00 kn

* 20% popusta na navedenu cijenu uz plaćanje kotizacije za kongres

Radionice su namijenjene stručnjacima koji se bave mladima u zdravstvenim, socijalnim ili obrazovnim ustanovama (psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, defektolozi, nastavnici, odgajatelji, specijalizanti i specijalisti dječje i adolescentne psihijatrije, psihijatrije, školske medicine, obiteljske medicine, pedijatrije, medicinske sestre i tehničari).

Metodologija rada: Interaktivna predavanja, demonstracija i uvježbavanje tehnika, praktičan rad u malim grupama, diskusije u velikoj grupi

Opis radionica:

SAMOOZLJEĐIVANJE ADOLESCENATA - PRAKTIČNE SMJERNICE ZA PROCJENU I TERAPIJSKI RAD

Cilj radionice je da se polaznici upoznaju s osnovnim konceptima samoozljeđivanja te se kroz praktične primjere osposobe i osnaže u vođenju intervja s mladom osobom koja se samoozljeđuje, prepoznavanju čimbenika rizika, savjetovanja roditelja/skrbnika te primjene efikasne intervencije u tretmanu osoba koje se samopovređuju.

Posljednjih godina suočeni smo s dramatičnim porastom problema samoozljeđivanja među mladima, kako u općoj tako i u kliničkoj populaciji adolescenata. Poznavanje uzroka i različitih čimbenika koji utječu na pojavu i dugotrajnost ovih oblika ponašanja nužno je za pravovremeno prepoznavanje i pruženje tretmana.

Program radionice:

 1. Definicija i specifičnosti samoozljeđivanja u adolescenciji
 2. Epidemiologija
 3. Etiologija
 4. Razlikovanje koncepata: Samoozljeđivanja /Pokušaji samoubojstva
 5. Rizične skupine
 6. Tretman
  1. Individualni tretman
  2. Obiteljski tretman
  3. Farmakoterapija

JOGA U RADU S DJECOM I MLADIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Cilj radionice je predstaviti jogu i meditaciju kao učinkovitu metodu i cjelovit pristup u prevenciji i tretmanu velikog broja mentalnih i tjelesnih poremećaja kod djece i adolescenata. Polaznici će se upoznati s najvažnijim teorijskim konceptima, istraživanjima te mogućnostima uspješne primjene u svakodnevnom radu. Kroz prikaze slučaja, demonstraciju i uvježbavanje tehnika joge i meditacije polaznici će na iskustven način povećati znanja i praktične kompetencije.

Posljednjih godina uočava se sve veći interes za intervencije iz područja joge i meditacije u prevenciji i tretmanu različitih psihičkih poremećaja te poboljšanju kvalitete života i psihičke dobrobiti. Djeca i mladi, osobito oni s teškoćama u razvoju, često su izloženi nezdravom načinu života, nedostatku kretanja i tjelesne aktivnosti, stresnim i traumatskim utjecajima. Joga i meditacija pružaju, osim pozitivnih učinaka na zdravlje i psihološku dobrobit djece i adolescenata, pomoć i stručnjacima za mentalno zdravlje u smanjenju razine stresa, sindroma sagorijevanja na poslu te povećanju kvalitete života i psihološkog funkcioniranja. Ovom radionicom polaznici će upoznati i usvojiti mogućnosti primjene tehnika joge i meditacije u svom radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i psih. poremećajima, kao i u skrbi za vlastito mentalno zdravlje i dobrobit.    

Program radionice:

 1. Definicija i određenje pojma Joge (povijesni pregled, klasifikacija, suvremena istraživanja i     studije, učinkovita primjena u prevenciji i tretmanu, indikacije i kontraindikacije)
 2. Koncept Teškoće u razvoju- glavne odrednice, komorbidnost
 3. Prikaz primjene joge u individualnom i grupnom radu  
  1. s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i psih. poremećajima
  2. s odraslima (pacijentima kao i stručnjacima)
  3. u preventivnom radu na školama
 4. Prikaz provedenih vlastitih istraživanja
 5. Demonstracija i uvježbavanje tehnika joge:
  1. Asane (psihofizičke vježbe)
  2. Yoga nidra (tehnike opuštanja)
  3. Pranayama (vježbe disanja)
  4. Meditacija 

REALITETNA TERAPIJA U SLUŽBI MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE-TKO UPRAVLJA NAŠOM SREĆOM ?

Cilj:
Samoprocjena utjecaja na osobno zadovoljstvo u svrhu razumijevanja sretnog i nesretnog djeteta kao zatvorenih samoregulirajućih sistema

Program:

 • Koju percepciju kontrolira sretna a koju nesretna osoba ( uz radne listove osvještavanje utjecaja na osobno zadovoljstvo, te ponašanja koja biramo nakon toga , uvjerenja na koja ih baziramo, po principima rada s grupom)
 • Informiranje – poučavanje ( powerpoint) o razumijevanju organizma kao zatvorenog samoregulirajućeg sistema s urodjenim uputama, sposobnostima monitoringa te usklađivanja s okolinom putem kreativnih svjesnih i nesvjesnih izbora
 • Uloga povezanosti s nama važnim osobama u promicanju mentalnog zdravlja
 • Frustracija kao unutarnji pokretač ponašanja
 • Namjena ljudskih ponašanja
 • Definicija i važnost razumijevanja odnosa u postizanju životne ravnoteže - mentalnog zdravlja
 • Prikaz istraživanja zadovoljstva učenika petih i sedmih razreda osnovnih škola u Metkoviću uz čimbenike koji utječu na njihovo zadovoljstvo
 • Demonstracija psihoterapeutskog rada s učenikom-klijentom ( autentični klijent druga voditeljica )po principima Realitetne terapije
 • Primjena ponuđenih znanja i vještina na primjerima iz prakse sudionika radionice


MINDFULNESS ZA DJECU I ADOLESCENTE

Cilj radionice je upoznati stručnjake s intervencijama zasnovanim na usredotočenoj svjesnosti (engl. mindfulness) za djecu i adolescente. Usredotočena svjesnost je namjerno obraćanje pozornosti prema vlastitim iskustvima (tjelesne senzacije, misli, osjećaji) ili prema okolini, u sadašnjem trenutku sa stavom prihvaćanja i neprosuđivanja. Sve je veći broj dokaza da usredotočena svjesnost ima pozitivne učinke na kognitivno, emocionalno, socijalno i školsko funkcioniranje djece i adolescenata. Na radionici će se prikazati dosadašnje spoznaje te aktualne smjernice za primjenu usredotočene svjesnosti u kliničkoj praksi i prevenciji mentalnog zdravlja djece i mladih (zdravstvo, obrazovanje, socijalna srkb).

Program radionice:

  1.Prilagodba mindfulnessa za djecu i adolescente
  2.Kako djeci pojasniti pojam mindfulnessa
  3.Svjesnost, prihvaćanje, odgovaranje
  4.Teški osjećaji, nelagoda, negativne misli
  5.Povećanje sposobnosti odgovoriti, a ne reagirati
  6.Rad s roditeljima
  7. Primjena mindfulnessa kod
  a) Internaliziranih poremećaja
  b) Eksternaliziranih poremećaja