Null

Null   Null

SAŽETCI

Prijavite svoj sažetak ovdje!

Rok za prijavu i primitak sažetaka PRODUŽEN:  26.02.2018. 
Obavijest o prihvaćanju radova: 09.03.2018.

Sažetci prijavljeni/prihvaćeni u obliku postera biti će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima.

Upute za pisanje sažetaka:

• sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
• treba ukazati na svrhu rada, najvažnije rezultate i zaključak
• opseg sažetka: sažetak rada, opsega do 1800 znakova s prazninama 
• ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
• prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
• navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
• navesti e-mail adresu autora
• sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor

Upute za pripremu E-postera. 

• online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. 
• svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na "Abstract submission". Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb "Upload". 
• svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak. 

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu.

• dimenzije e-postera moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png).

• e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 
• e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm. 
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.